Servicii si produse

Serviciile prestate de către societatea ECHIPA HORSE S.R.L. vizează tratarea deșeurilor nepericuloase și valorificarea acestora, unde se impune. Prin strategia abordată, societatea ECHIPA HORSE S.R.L. are în vedere oferirea de servicii îmbunătățite calitativ în comparație cu oferta existentă pe piață, ținând cont de faptul că:

 • Serviciile de tratare sunt prestate folosind cele mai noi tehnologii existente pe piață, tehnologii care pe piața din România nu există la ora actuală
 • Vin în întâmpinarea nevoilor clienților care produc cantități mai mici de deșeuri și pentru care este greu a se deplasa la stații fixe de tratare
 • Oferă o gamă completă de servicii, atât de tratare, cât și de valorificare deșeu, în dependență de contractul agreat
 • Timp redus pentru tratarea deșeurilor, ținând cont de capacitatea instalațiilor

Printre serviciile prestate de societatea evidențiem:

 • Servicii de tratare deșeuri solide, lichide, pulverulente
 • Servicii de tratare deșeuri contaminate cu poluanți chimici
 • Servicii de revalorificare deșeuri
 • Activitati de mentenanta si reparatii in statii si depozite de carburanti, sedii administrative si hale de productie
 • Lucrari in instalatiile tehnologice. Modificari trasee de conducta, inlocuire robineti clapeti de retinere si supape de presiune, etc. Societatea dispune de generatoare de sudura, invertoare sudura, truse chei si alte dispozitive, generatoare oxiacetilena si altele
 • Curatat manual si mecanic rezervoare de slam, de pamant si altere ziduuri, curatat separatoare de grasimi de hidrocarburi si reziduuri petroliere. Personalul angrenat in acest tip de activitate este dotat cu echipament de ultima generatie astfel: aparat respirat portabil cu butelii tip Air Pack, combinezon anti chimic; masca gaze tip panorama cu filtre speciale; masini de spalat sub presiune Karcher, capete rotative, explozimetru tip PacEx
 • Calibrare rezervoare (subterane si supraterane fara limita de capacitate) asigurata de personal autorizat in calibrari volume de catre Biroul Regional de Metrologielegala. Executam calibrari de rezervoare prin metoda volumetrica, mixta si geometrica. Societatea dispune de vase etalon, termometre, ruleta cu lest, telemetru, etc
 • Curatat manual si mecanic a clasoarelor de nisip, deznisipatoare
 • Curatat manual si mecanic statii de epurare ape uzate menajere si industriale de namoluri
 • Intretinere a caminelor si retelelor de canalizare, a foselor septice si decolmatarea acestora. Societatea dispune de cea mai performanta masina pentru efectuarea acestui gen de lucrari - HUWER ASPANC
 • Vidanjare, transport, neutralizare(eliminare) reziduuri petroliere lichide si solide si foseseptice. Dispunem de 4 autovidanje speciale, autobena, tractoare cu remorci, motopompe, etc
 • Transport deseuri periculoase. Societatea dispune de doua autospeciale de 10 si 13 mc certificate sa transporte deseuri periculoase
 • Distribuitor de vopsea ceramica termoizolanta, TC Ceramic HB, formula imbunatatita a polimerului Thermal Coat tm, fabricata de Capstone Manufacturing LLC (USA) Download
 • Distribuitor de elemente de iluminat cu tehnologie LED. Reprezentant pentru Romania al SC Energy Light SRL Italia Download

Utilizarea tehnologiilor moderne în prestarea serviciilor

  Instalațiile deținute de societatea ECHIPA HORSE S.R.L., cu ajutorul cărora vor fi prestate serviciile de tratare deșeuri dispun de cea mai nouă tehnologie existentă pe piața de profil din România, iar în Europa sunt puține astfel de instalații mobile de tratare, care să dispună de aceleași caracteristici și accesorii.

  Prezenta soluție de tratare reprezintă o abordare modernă, având în vedere faptul că instalațiile de tratare dispun de cele mai noi tehnologii existente la momentul actual pe piață, tratează o gamă variată de deșeuri, la locația producerii acestora, acționând chiar și în medii explozive, cu abordare rațională asupra consumului de resurse, utilizând surse regenerabile de energie, un trend tot mai des întâlnit, în condițiile promovării unui consum rațional de resurse, dar și în contextul suprasaturării depozitelor de deșeuri, sunt încurajate abordări inovative, care să reprezinte alternative la soluțiile actuale de eliminare a deșeurilor — prin depozitare la rampe ecologice.

  Tendința actuală este de a trata la stații fixe deșeuri în cantități industriale sau mai rău, de a le depozita, fără aplicarea unor tratamente specifice.

  Cererea fiind foarte mare, stațiile respective nu au de cele mai multe ori capacitatea de a stoca deșeul respectiv pentru o perioadă mai mare de timp, fapt pentru care producătorul de deșeu trebuie să găsească diverse soluții de stocare a respectivului deșeu până la momentul tratării, deșeul depozitat vreme îndelungată devenind astfel un potențial factor de risc.

  În întâmpinarea acestor nevoi vine și soluția modernă adoptată, tradusă prin tratarea deșeului la locul producerii, cu accent pe reutilizarea unui procent cât mai de din aceasta, fără a fi necesară depozitarea îndelungată a deșeului, ceea ce poate degenera în scurgeri accidentale, ocuparea inutilă a unor suprafețe la șantierul de lucru.

  Alternativele de tratare se împart, de regulă, în tratare la instalații fixe, respectiv tratare la instalații mobile.

  Serviciile oferite de societatea noastră avut în vedere posibilitatea de tratare a deșeurilor, fie la stații mobile, fie la stații fixe, cu orientare asupra producătorilor de deșeuri ce produc deșeuri în cantități mai mici, și care nu au posibilitatea de a transporta deșeurile rezultate la stații fixe de tratare, unde sunt tratate deșeuri în cantități industriale.

  Serviciile vizează tratarea unor deșeuri ce apar în cele mai diverse industrii și domenii, precum:

 • industria chimică
 • industria minieră
 • industria constructoare
 • industria lemnoasă
 • industria petrolieră
 • industria pielăriei
 • industria textilă
 • agricultură, horticultură, acvacultură

Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligate, conform Legii 211/2011, să încadreze fiecare tip de deșeu rezultat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută de legislația în vigoare privind evidența gestiunii deșeurilor.S-a avut în vedere și variabila tipologia deșeului de tratat (respectiv separația deșeuri feroase, neferoase), ținând cont de această încadrare, au fost eliminate codurile de deșeuri ce nu pot fi tratate de instalațiile achiziționate (feroase) și cu concentrarea pe acei actori ce produc deșeuri neferoase, respectiv domenii de activitate în care se produc deșeuri de natura nămolurilor, granulare, pulverulente sau solide. Soluția tehnică propusă este capabilă să trateze orice tipuri de deșeuri din categoria celor pulverulente, granulare, solide sau nămoluri, fapt pentru care segmentul de piață vizat este format din entități ce activează în domeniile mai sus menționate, unde pot fi tratate tipologiile de deșeuri enumerate.Așadar, piața țintă căreia i se adresează serviciul vizează:

 • producătorii de deșeuri ce nu au posibilitatea tratării deșeurilor la locații fixe, și produc cantități mici de deșeuri
 • tipologia deșeurilor de tratat, in speță deșeurile neferoase
 • natura deșeului de tratat: solid, nămol, cenuși, deșeuri granulare, pulverulente